Psihološki roman pisan u prvom licu kroz životnu ispovjest glavne junakinje Dine, napisan prema istinitoj priči. Obuhvata period druge polovine dvadesetog vijeka i predstavlja dokaz položaja žene u tom vremenskom periodu i istorijskom kontekstu.

Continue reading

 

Ni kilometar od Kirenajske obale u sjevernoj Libiji nalazi se ogromno kameno sklonište – 80 metara široko i 20 metara visoko. Na lokalnom dijalektu zove se Hauh Fteah. Testom utvrđivanja starosti pomoću ugljenika iz 1951, ovdje je utvrđeno postojanje neprekidnog ljudskog prisustva prije najmanje 100.000 godina. Među iskopanim artefaktima bila je i frula od kosti, koja datira negdje između 40.000 i 70.000 godina prije nove ere. Kada sam kao dječak čuo za to, upitao sam oca: „Imali su muziku?“ Nasmješio mi se: „Kao i sve druge ljudske zajednice.“ On je bio praistoričar rođen u Americi, prvi koji je učestvovao u arheološkim iskopavanjima u Huah Fteahu.

Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam evropski predstavnik na ovogodišnjem Svjetskom danu pozorišta.

Continue reading