Biblioteka

Pisani tragovi bilježe na prostoru tivatske opštine prvo organizovano čuvanje i korištenje knjiga u crkvama i manastirima. Prve osnovane biblioteke i čitaonice po pravilima sličnim današnjim bile su u Radovićima, Gornjoj Lastvi, Donjoj Lastvi i Arsenalu. Valjda iz tih raspoloživih saznanja, tragova i potreba, te sačuvanog knjižnog fonda, Opština je 1945. godine osnovala Narodnu biblioteku koja je do izgradnje Radničkog doma „Gracija Petković“ bila smještena u prostorijama Arsenala, a zatim u privatnim poslovnim prostorima porodica Matković i Berberović.

Do 1993. godine biblioteka je radila u vrlo neuslovnim prostorijama u Ulici palih boraca da bi konačno sanacijom Doma dobila adekvatan prostor i opremu, shodno važećim bibliotečkim standardima. Do danas biblioteka radi u sastavu Centra za kulturu kao posebno organizovana radna jedinica.

Biblioteka broji 18.752 bibliotečkih jedinica, raznovrsne strukture prilagođene standardima i potrebama čitalačke publike. Otvorenog je tipa, što znači da je fond pristupačan korisnicima i ima redovnu saradnju sa ostalim bibliotekama.

Knjižni fond je obrađen po važećem UDK sistemu, sa mogućnošću povezivanja u jedinstveni bibliotečki sistem Crne Gore. Biblioteka ima odvojeno dječije odjeljenje, prostor za smještaj glavnog fonda, depo, čitaonicu i prostor za zavičajnu zbirku kada ona bude formirana, ukupne površine 135,45 m2 korisnog bibliotečkog prostora.

Imajući u vidu zakonske odredbe po pitanju funkcionisanja bibliotekarstva kao i činjenicu ubrzanog razvoja grada Tivta (povećan broj stanovnika, osnivanje fakulteta, potreba informacionog razvoja biblioteke) neophodno je zbog svega navedenog biblioteku organizovati kao samostalnu Javnu ustanovu.

Ciljevi i zadaci radi kojih se osniva Ustanove

Bibliotečka djelatnost je djelatnost od javnog interesa. Narodna biblioteka ima funkciju i obavezu da kroz bibliotečku djelatnost preko knjiga i drugog bibliotečkog materijala razvija opšte obrazovanje stanovništva, zadovoljava kulturne potrebe građana, doprinosi unapređenju stručnog i naučnog rada, doprinosi razvoju informatičkog društva i time direktno utiče na razvoj privrede, prosvjete, kulture, nauke i ukupnog društvenog progresa.

Njena zakonska obaveza i funkcija je između ostalog, da putem javnih predavanja, promocija, književnih večeri, okruglih stolova, simpozijuma, izložbi i drugih manifestacija radi na popularizaciji knjige i čitanja, i tako direktno utiče na obrazovanje građana. Sprovodeći svoju djelatnost, biblioteka mora imati cilj i zadatak da:

 • doprinosi zadovoljavanju kulturnih, vaspitnih i obrazovnih potreba svojih korisnika
 • doprinosi podizanju stvaralačkih sposobnosti građana i razvoju slobodnih i humanizovanih ličnosti
 • daje doprinos ukupnom privrednom, naučnom i tehničkom razvoju svoga grada
 • organizuje i poseban rad lica sa posebnim potrebama
 • u skladu sa tehnološkim razvojem pojača aktivnost na razvoju novog bibliotečko-informacionog programa COBISS.
 • se poveže sa informatičkim sistemima bibliotekarstva Crne Gore i šire
 • razvija multimedijalni fond sa adekvatnom opremom

Djelatnost Ustanove Narodna biblioteka i čitaonica Tivat

Biblioteka zakonski:

 • prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje bibliotečki materijal zainteresovanim građanima
 • obezbjeđuje dostupnost bibliotečkog materijala korisnicima i to na slijedeće načine: korišćenjem postojećeg bibliotečkog materijala, pozajmicom i razmjenom sa ostalim bibliotekama, posebno sa Matičnom bibliotekom
 • vodi centralni katalog bibliotečkog materijala za područje Opštine Tivat
 • vodi stručni autorski i naslovni katalog
 • putem javnih predavanja, izložbi i diskusija radi na obrazovanju građana i popularizaciji knjige
 • pruža stručnu pomoć bibliotekama, vrši stručni nadzor nad radom biblioteka i biblioteka u sastavu na području Opštine Tivat, shodno zakonskim  propisima.

Djelatnost biblioteke je i prikupljanje, obrada, zaštita, čuvanje i korišćenje knjiga, brošura, časopisa, listova, muzičkih djela, reprodukcija umjetničkih slika, crteža, plakata, geografskih karata, planova, reprografske građe i drugih djela koja se umnožavaju štampanjem ili na sličan način, kao i rukopisa i memorisane građe.

Narodna biblioteka pored osnovne djelatnosti bavi se i izdavaštvom, drugim kulturno-obrazovnim, propagandnim i promotivnim književnim manifestacijama.

 

Radno vrijeme

Radnim danima: 08:00 – 19.00

Subotom:             08:00 – 13:00

Nedjeljom ne radi.

Tel: +382 (0)32 674 588

Zaposleni

Sonja Delić, viši knjižnjičar

Katarina Rot, knjižnjičar

Svetlana Šćekić, pripravnica