Galerija

U ljetnjikovcu plemićke kotorske porodice Buća, koji se nalazi u centru grada, smješten je muzejski materijal i galerijski izložbeni prostor. Ljetnjikovac je izgađen u 15.vijeku, iz nekoliko faza. Evidentan je uticaj renesanse sa elementima kasne gotike i baroka. Kompleks je okružen kamenim zidom, a činjeli su ga kula za odbranu, ekonomska zgrada i stambena zgrada. U sredini kompleksa, u dvorištu, nalazi se kapelica sv.Mihovila.

galerija-nacrt