🎭 “MAGBET” 🎭 PURGATORIJE 2024

🎭 𝑴𝑨𝑮𝑩𝑬𝑻 🎭
* Takmičarska predstava •
| Narodno pozorište Beograd |
🗓️ Ponedjeljak, 08. jul – 21.30h
📍 Ljetnja pozornica Tivat
🎫 Ulaz – 15€
✨ Kako igra­ti tra­ge­di­ju Mag­be­to­vu danas? Ko je on? Prije sve­ga su, kao i svi mi, ljud­ska bića. On i Ona. Ona i On. I nepro­mjen­lji­vost pri­ro­de ljud­ske, ovo­ze­malj­ske. I raz­u­la­re­nost uma ljud­skog. I poma­mlje­nost volje ljud­ske. I suđa­je tri, koje vješti­ca­ma zovu. I zašto li ih sre­te heroj dok se iz bit­ke domu vra­ćao? Čime ih zazva neu­stra­ši­vo bit­ku biju­ći? Suđa­je tri, koje vešti­ca­ma zovu…
✨Režija: Jagoš Marković
✨ U predstavi igraju: Nebojša Dugalić, Nataša Ninković, Branislav Lečić, Aleksandar Srećković, Petar Strugar, Vučić Perović, Bojana Bambić, Aleksandra Nikolić, Ivana Šćepanović
✨ Kupovina ulaznica moguća je na blagajni Centra za kulturu Tivat od 10:00 – 14:00h i na blagajni Ljetnje pozornice od 19.00h – 22.00h
ℹ️ Informacije +382 69 342 799