Blagajna

PRODAJA  KARATA

Velika sala Centra za kulturu
ul. Luke Tomanovića 4, 85320 Tivat

Ljetnja pozornica
Trg od kulture 4, 85320 Tivat

Informacije:   +382 32 674 555