Dokumenta

Statut JU Centar za kulturu Tivat – PDF

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za kulturu Tivat – PDF

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnoj ustanovi Centar za kulturu Tivat – PDF

Ovdje možete preuzeti PDF fajl “Plan i program rada JU CZK Tivat sa finansijskim planom za 2016. godinu” – link

Ovdje možete preuzeti PDF fajl “Plan i program rada JU CZK Tivat sa finansijskim planom za 2019. godinu” – PDF

Ovdje možete preuzeti PDF fajl “Plan i program rada JU CZK Tivat sa finansijskim planom za 2020. godinu” – PDF

Ovdje možete preuzeti PDF fajl “Plan i program rada JU CZK Tivat sa finansijskim planom za 2021. godinu” – PDF

Ovdje možete pogledati Plan integriteta – PDF

Ovdje možete pogledati Plan integriteta 2020 – PDF

Ovdje možete pogledati Plan integriteta 2022 – PDF