Zaposleni

Direktor – Neven Staničić

Organizacija programa:

Rukovodilac RJ opšti i zajednički poslovi – Vojislav Vojo Kaluđerović
Organizator i animator kulturnih programa: Dragan Laković i Ilija Perčin
Administrativna tehničarka – Anđelka Kovačić
Montažer tehničar – Aleksandar Filipović
Tehničar za kino-uređaje – Tomislav Elkaz

vozač,domar, ložač – Branko Đokić
Garderoberka – Slađana Ilić
Higijeničarka – Sonja Bulajić, Ljiljana Mirković
Portirka – Rada Hunić, Jadranka Rikalo
Scenski dekorater: Kristijan Rot

RJ Biblioteka:

Bibliotekarka – Svetlana Šćekić
Viša knjižnjičarka – Sonja Delić
Knjižnjičarka – Katarina Rot

*Podaci ažurirani na dan 29.11.2019.godine