Zaposleni

v.d.Direktor-a – Neven Staničić

Organizacija programa:
Organizator i animator kulturnih programa: Dragan Laković i Vojislav Kaluđerović
Poslovna sekretarka – Anđelka Kovačić
Organizator tehničkih poslova – Aleksandar Filipović
Ton majstor – Tomislav Elkaz
Vozač, domar – Mario Odžić
Garderoberka – Slađana Ilić
Higijeničarka – Jadranka Rikalo, Mirela Slovnikar
Portirka – Rada Hunić
Pripravnica: Dijana Savić

RJ Biblioteka:
Viša knjižnjičarka – Sonja Delić
Knjižnjičarka – Katarina Rot
Pripravnica: Ivana Popović

RJ Galerija i muzej:
Viša konzervatorka – Dušica Gardašević

Etnolog: Igor Lazarević
Muzejski tehničar – Zoran Kruta
Pripravnica: Maja Marović

*Podaci ažurirani na dan 02.03.2017.godine