Zaposleni

v.d. direktor – Dijana Sindik

Organizacija programa:

Rukovodilac RJ opšti i zajednički poslovi – Vojislav Vojo Kaluđerović
Organizator i animator kulturnih programa: Dragan Laković i Ilija Perčin

Urednik filmskog programa: Stevan Novosel

Administrativna tehničarka – Anđelka Kovačić
Montažer tehničar – Aleksandar Filipović
Tehničar za kino-uređaje – Tomislav Elkaz

vozač,domar, ložač – Marko Hunić
Garderoberka – Slađana Ilić
Higijeničarka – Sonja Bulajić, Ljiljana Mirković
Portirka – Rada Hunić, Jadranka Rikalo
Scenski dekorater: Kristijan Rot

*Podaci ažurirani na dan 25.02.2022.godine