Zaposleni

Direktor – Neven Staničić

Organizacija programa:
Organizator i animator kulturnih programa: Dragan Laković i Vojislav Kaluđerović
Administrativna tehničarka – Anđelka Kovačić
Montažer tehničar – Aleksandar Filipović
Tehničar za kino-uređaje – Tomislav Elkaz
Vozač, domar – Branko Đokić
Garderoberka – Slađana Ilić
Higijeničarka – Jadranka Rikalo, Ljiljana Mirković
Portirka – Rada Hunić
Pripravnica: Ivana Ivanić

RJ Biblioteka:

Bibliotekarka – Svetlana Šćekić
Viša knjižnjičarka – Sonja Delić
Knjižnjičarka – Katarina Rot

*Podaci ažurirani na dan 27.02.2019.godine