Psihološki roman pisan u prvom licu kroz životnu ispovjest glavne junakinje Dine, napisan prema istinitoj priči. Obuhvata period druge polovine dvadesetog vijeka i predstavlja dokaz položaja žene u tom vremenskom periodu i istorijskom kontekstu.

Continue reading