Savjet ustanove

Savjet Ustanove čine:

  • Bojana Đurović – predsjednica
  • Miomir Abović – član
  • Aleksandar Dragojević- član
  • Nataša Fažo – članica
  • Dragan Laković – član