Savjet ustanove

Savjet JU CZK Tivat sačinjavaju:

  • Zlatko Vučinović – Predsjednik Savjeta
  • Iva Erceg – članica Savjeta
  • Damir Nikolić – član Savjeta
  • Matija Grabić – član Savjeta
  • Dragan Laković – član Savjeta