Kontakt

Centrala:                    +382 32 674 587

Uprava:                       +382 32 674 590

Organizacija :            +382 32 674 555

Rezervacija karata:   +382 69 342 799

E-mail:                         kultart@t-com.me