Direktor

Neven Staničić

Rođen u Kotoru, 03. 09. 1955. g

Profesor Jugoslovenskih i opšte književnosti – Filološki fakultet u Beogradu.

Kao novinar u elektronskim medijima radio 12 godina, na mjestu novinara, glavnog i odgovornog urednika Radio Tivta i direktora INDOK centra Tivat (Centra za iformisanje, dokumentaciju i kulturu).Bio saradnik i dopisnik ondašnjih Radija i TV Titograd, a kao scenarista i voditelj sarađivao i sa TV Novi Sad. Iz novinarstva izašao ranih devedesetih, po ubjeđenju, ali i sili (zajedno sa svim radnicima INDOK centra, bio otpušten u najezdi nacionalističkih euforija nakon lokalnih izbora u Tivtu 1993. godine.) Od 1995, radi kao urednih programa, odnosno izvršni producent u Centru za kulturu Tivat.

U medijskoj zajednici Crne Gorebio anagažovan i u periodu od 2004. do 2008. godine kao član Upravnog odbora JP Radio difuzni centar Crne Gore, kojim je i predsjedavao tokom 2007. i 2008. a 2003. i 2004. godine, bio anagažovan i kao član Savjeta RTV Crne Gore za programske sadržaje na albanskom i jezicima nacionalnih i etničkih zajednica.

Jedan je od osnivača takozvanog „producentskog pozorišta“ u okviru JU Centar za kulturu Tivat, 2000. godine, kada za tako nešto još uvijek nije bila regulisana odgovarajuča zakonska regulativa u Crnoj Gori, gdje kao Izvršni producent potpisuje 11, a kao direktor produkcije (koproducentski 3 i jedne u cjelosti )od  18 do sada ostvarenih pozorišnih produkcija ove JU. Aktivno učestvuje i u formiranju Festivala mediteranskog teatra „Purgatorije“ u Tivtu, 2003.g gdje zajedno sa saradnicima već trinaestugodinu, kroz filozofiju i na teme mediteranskog načina trajanja, ovu smotru oblikuje kao prepoznatljivu i referentnu regionalnu adresu pozorišnog stavaralaštva.

Aktivno se bavi izdavaštvom, priređivanjem knjiga, publikacija i kataloga.

Bio prvi predsjednik i aktvni je član NVO „Evropski dom Tivat“, članice asocijacije od 136 gradova širom Evrope, sa osnovnim ciljem – promocije evropskih ideja, standarda i tekovina u svim oblastima svakodnevnog života.