DANI MAKEDONSKOG FILMA U CRNOJ GORI – Tivat, 02. – 06.10.2023. – Velika sala Centra za kulturu Tivat