Film DAUNTONSKA OPATIJA u Tivtu od 12.09. – 15.09. 2019. – Velika sala CEntra za kulturu Tivat

četvrtak, 12.09. u 18:30 h

petak, 13.09. u 18:30 h

subota, 14.09. u 21:00 h

nedjelja, 15.09. u 21:00 h