Filmski reperotar od 28.11. – 04.12.2019.g. – Velika sala Centra za kulturu Tivat