Filmski repertoar od 02.07. – 10.07.2023. – Velika sala Centra za kulturu Tivat