Filmski repertoar od 02.08. – 15.08.2023. – Velika sala Centra za kulturu Tivat