Filmski repertoar od 03.10. – 09.10.2019. – Velika sala Centra za kulturu Tivat