Filmski repertoar od 08.08. – 15.08.2023. – Velika sala Centra za kulturu Tivat