Filmski repertoar od 16.07. – 31.07.2023. – Velika sala Centra za kulturu Tivat