Filmski repertoar od 16.09. – 01.10.2023. – Velika sala Centra za kulturu Tivat