Filmski repertoar od 19.12. – 25.12.2019. – Velika sala Centra za kulturu Tivat