Filmski repertoar od 20.04. – 30.04.2023. – Velika sala Centra za kulturu Tivat