Filmski repertoar od 21.11. – 27.11.2019. – Velika sala Centra za kulturu Tivat