Filmski repertoar od 24.10. – 30.10.2019. – Velika sala Centra za kulturu Tivat