HALLOWEEN CINEMA DAY – utorak, 31.10. – Velika sala CEntra za kulturu Tivat