Dani Evropskog filma u Tivtu od 06.-21.sept – Velika sala Centra za kulturu u 18:00 h