Film ALEJA NOĆNIH MORA u Tivtu od 24.01.2022.g. – Velika sala Centra za kulturu Tivat