Film OSINJA MREŽA u Tivtu od 24.10. – 26.10.2020.g. – Velika sala Centra za kulturu Tivat