Filmski repertoar od 04.11. – 10.11.2021. – Velika sala Centra za kulturu Tivat