Filmski repertoar od 06.09. – 12.09.2018. – Velika sala Centra za kulturu Tivat