Filmski repertoar od 09. – 15.januara 2020. – Velika sala Centra za kulturu Tivat