Filmski repertoar od 13.05. – 18.05.2022. – Velika sala Centra za kulturu Tivat