Filmski repertoar od 18.11. – 24.11.2021. – Velika sala Centra za kulturu Tivat