Filmski repertoar od 23.08. – 29.08.2018. – Velika sala Centra za kulturu Tivat