Filmski repertoar od 28.10. – 02.11.2022. – Velika sala Centra za kulturu Tivat