Filmski repertoar od 28.juna – 04.jula – Velika sala Centra za kulturu Tivat