Promocija knjige LUKOVIĆA BARAKE – srijeda, 17.05. u 20:00h – Sala DTV Partizan Tivat