Solisti Menjuhinove Akademije – subota, 22.jun u 21:30 – Luštica Bay