Opera MARATONCI – nedjelja, 25.jun u 21:30h – Velika sala Centra za kluturu Tivat