PORODIČNI DAN U CZK Tivat – Velika sala Centra za kulturu Tivat