Filmski repertoar od 10.10. – 16.10.2019. – Velika sala Centra za kulturu Tivat