Dokumenta

Ovdje možete preuzeti PDF fajl “Plan i program rada JU CZK Tivat sa finansijskim planom za 2016. godinu” – link

Ovdje možete preuzeti PDF fajl “Plan i program rada JU CZK Tivat sa finansijskim planom za 2019. godinu” – PDF

Ovdje možete preuzeti PDF fajl “Plan i program rada JU CZK Tivat sa finansijskim planom za 2020. godinu” – PDF

Ovdje možete preuzeti PDF fajl “Plan i program rada JU CZK Tivat sa finansijskim planom za 2021. godinu” – PDF

 

 

Statut JU Centar za kulturu Tivat – PDF

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za kulturu Tivat – PDF

Odluka o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za kulturu Tivat – PDF